Dispečink zimní údržby silnic - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Zimní údržba 2020 - 2021

Zimní údržba 2020 - 2021

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »20.10.2020

Zimní údržba 2019-2020

Zimní údržba 2019-2020

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »14.11.2019

Zimní údržba 2018-2019

Zimní údržba 2018-2019

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »24.10.2018

Zimní údržba 2017-2018

Zimní údržba 2017-2018

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299 

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma:  Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »25.10.2017

Zimní údržba 2015-2016

Zimní údržba 2015-2016

Dispečer nepřetržité služby: tel.: 353 504 299 

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma:  Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s. Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Přečíst »9.10.2015

Podání informací - Ing. K. P.

Podání informací - Ing. K. P.

Zveřejnění poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. k porušení zákona o veřejných zakázkách

Podání informací - Mgr. K. V.

Podání informací - Mgr. K. V.

Zvěřejnění podání informací  dle zákona č. 106/1999 Sb. k veřejným zakázkám malého rozsahu  - pevné hlasové a datové služby