Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Aktuální dění

Aktuální dění

Odstranění nepovolené reklamní plochy Mariánské Lázně 30. 5. 2024 Reklamní zařízení na pozemku 220/1 k.ú. Stanoviště u Mariánských Lázní, které bylo dnes 30.05.2024 demontováno na základě výzvy sil. správního úřadu a uschováno na středisku Velká Hleďsebe. Více
Odstranění nepovolených reklamních ploch Cheb 23. 5. 2024 Na základě opakované výzvy došlo k odstranění reklamního zařízení, které bylo zřízeno a provozováno v rozporu se zákonem v silničním ochranném pásmu pozemní komunikace II/214 Svatý Kříž. Více
III-20173 -KRÁSNÉ - Chodní Krásné - hotovo 22. 5. 2024 Rekonstrukce silnice III/20173 v Krásné u Tří Seker je hotova. Stavební akce byla prováděna v délce cca 500 bm v koordinaci s obcí. Více
II/222 Hubertus-Sedlečko dokončeno 3. 5. 2024 Byla dokončena oprava silnice druhé třídy č.222 Hubertus-Sedlečko, která byla zahájena v loňském roce. Z důvodu klimatických podmínek byla oprava úseku dlouhého 1,885 km dokončena letos. Více
Odstranění nepovolených reklamních ploch Sokolov 30. 4. 2024 Dnes bylo odstraněno nepovolené reklamní zařízení Více
CRR slaví 20 let EU v našem regionu 22. 5. 2024 Již dvacet let jsme součástí Evropské unie, která zásadně zlepšuje život v celé České republice. Jak evropské peníze proměnily náš kraj? Více
Zahájení demolice mostu nad D6 - exit Chodov-Loket 5. 4. 2024 Zahájení demolice mostu ev. č. 209-011a nad dálnicí D6 exit Chodov-Loket proběhlo 5.4.2024 za přítomnosti zástupce rady Karlovarského kraje pro oblast dopravy Jana Bureše, ředitelky odboru IROP pro Karlovarský kraj Lenky Kyrianové, ředitele KSÚS KK Jiřího Šlachty a zástupců stavební firmy HOBST a.s. Více
Odstranění nepovolených reklamních ploch 28. 3. 2024 Dnes byly Údržbou silnic Karlovarského kraje demontovány dvě nepovolená reklamní zařízení a následně uložena na středisko ÚSKK ve Velké Hleďsebi. Více
Odstranění nepovolené reklamní plochy bránící výhledu v křižovatce 8. 3. 2024 Dne 8. března 2024 byla prostřednictvím Údržby silnic Karlovarského kraje (ÚS KK) ve Velké Hleďsebi demontovaná nepovolená reklamní plocha bránící výhledu v křižovatce při výjezdu na ulici Pohraniční stráže u Prádelny (silnice třetí třídy  č. 2114 ve staničení km  cca 10,600 km). Více
Financování ze zdrojů Evropské Unie 22. 2. 2024 V roce 2023 jsme úspěšně podali šest žádostí o poskytnutí dotace v rámci 21. výzvy IROP 2021-2027. Více
Dohoda o péči o svahy zabezpečených geosítěmi 9. 2. 2024 spolupráce mezi organizacemi KSÚSK a LLPKV p.o. přinese i metodickou podporu budoucí údržby svahů Více
Zpráva o realizovaných akcích za rok 2023 4. 1. 2024 Přehled vynaložených prostředků a výše získaných finančních zdrojů Více
Modernizace mostu v Nových Hamrech dokončena 17. 11. 2023 Po závěrečné kontrole byla ukončena a plně zprovozněna stavba mostu ev. č. 2209-3 v extravilánu obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary. Předmětem byla modernizace mostu přes Bílý potok provedením kompletní demolice starého mostu, který byl nahrazen novou železobetonovou konstrukcí. Více
III/2099 Loket-Staré Sedlo 23. 10. 2023 Byla dokončena oprava silnice III/2099 Loket-Staré Sedlo, kterou prováděla firma Komunikace Sokolov, s.r.o. ve staničení cca 2,520-3,220 km. Bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, vyrovnávky, položení nového asfaltového koberce včetně vodorovného dopravního značení a dosypání krajnic. Více
III/220 6 Modernizace silnice Nivy 7. 11. 2023 Po dokončení stavebních prací dne 31.10.2023 se uskutečnilo kolaudační řízení stavebního projektu mezi obcemi Nivy a Otovice. Dokončené stavební dílo bylo předáno zhotovitelem stavby a byla spuštěna doprava po nové komunikaci. Více
III/21413 a III/21414 Lipová-Horní Lažany, Palič 26. 10. 2023 Byla dokončena oprava povrchu silnic III/21413 a III/21414 Lipová - Horní Lažany, Palič. Jednalo se o opravu povrchu vozovky: byl odfrézován stávající a položen nový asfaltový koberec, včetně vodorovného dopravního značení. Více
III/221 25 Statické zajištění Velichov-Vojkovice dokončeno 23. 10. 2023 Dnes proběhla kolaudace nově zmodernizovaného úseku akce III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice Více
Most v Březové zprovozněn 19. 10. 2023 Informujeme o dokončení a zprovoznění stavby Modernizace mostu ev. č. 2082-2 Březová v Březové u Karlových Varů. Více
Hotová oprava křižovatky v Citicích 11. 10. 2023 Byla provedena oprava povrchu křižovatky silnic III/21217 a III/21029 včetně opravy povrchu mostu  21217-14 v Citicích. Po odfrézování stávajícího povrchu, byl položen nový povrch včetně provedení VDZ. Opravu prováděla firma Komunikace Sokolov s.r.o. Více
II/606 Cheb, Skalka 10. 10. 2023 V uplynulých dnech byla dokončena oprava silnice druhé třídy č. 606 v Chebu na Skalce, která byla financována z prostředků SFDI. Více
II/209 Horní Slavkov ul. Nové Město 9. 10. 2023 V uplynulých dnech byla také dokončena oprava povrchu silnice druhé třídy č. 209 v Horním Slavkově. Opravu prováděla firma ÚS KK a.s. a předmětem opravy bylo odfrézování stávajícího povrchu, provedení vyrovnávek, úprav poklopů, položení nového koberce včetně vodorovného dopravního značení a krajnic. Více
Opravené povrchy mostů 7. 10. 2023 V minulých dnech dokončeny též opravy povrchů na mostech v Karlovarském kraji. Jde o obce Nejda (č. 22217-1), Vojkovice (č. 22125-2) a Velichov (č.22127-10). Více
III/2082 Březová u Sokolova 7. 10. 2023 V uplynulých dnech byla dokončena oprava povrchu silnice třetí třídy č. 2082 Březová u Sokolova. Opravu prováděla firma ÚS KK a.s., bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, provedení vyrovnávek, položení nového koberce včetně vodorovného dopravního značení a úpravy krajnic. Více
II/208 Krásno 7. 10. 2023 Byla dokončena oprava povrchu silnice druhé třídy č. 208 v Krásně. Práce spočívaly v odfrézování stávajícího povrchu, provedení vyrovnávek, položení nového povrchu včetně vodorovného dopravního značení. Taktéž byla provedena úprava krajnic a jejich dosypání. Více
Opravený most v Okrouhlé 6. 10. 2023 V uplynulých dnech byla dokončena oprava mostu č. 21410-1 v Okrouhlé u Chebu. Opravu prováděla firma STAVMAX a předmětem opravy byly sanace a nátěry betonových ploch, oprava krytu, instalace zábradelních svodidel. Více
Opravený most ve Velichově 6. 10. 2023 V uplynulých dnech byla dokončena oprava mostu č. 22127-8 ve Velichově. Byly provedeny opravy říms, sanace betonových ploch, osazení zábradelních svodidel. Více
III/2087 Rybničná-Pila 5. 10. 2023 V minulých dnech byla dokončena oprava povrchu na silnice třetí třídy č. 2087 Rybničná – Pila, kterou prováděla organizace ÚS KK a.s. na ploše plocha 5200 m2. Více
III/00621 Verušičky 4. 10. 2023 Je hotova oprava povrchu silnice třetí třídy č. 621, kterou prováděla firma Colas CZ, a.s. Opravou bylo provedeno odfrézování stávajícího povrchu, položení nového povrchu včetně vodorovného značení a úpravy krajnic. Více
Most v Teplé je otevřen 15. 9. 2023 Dnešního dne proběhla závěrečná prohlídka nového mostu na silnici II/198 v Teplé a následně byla zrušená jeho úplná uzavírka a byl na tomto mostu obnoven silniční provoz. Více
II/210 Boučí-Dolní Nivy - opraveno 14. 9. 2023 Byla dokončena stavební akce opravy silnice mezi obcemi Dolní Nivy a Boučí. Jednalo se o opravu povrchu komunikace v délce cca 1,750 km z finančních prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury - SFDI. Více