Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Veřejné informace > Charakteristika silniční sítě

Charakteristika silniční sítě

Zajišťujeme správu 486 km silnic II. třídy a 1 358 km silnic III. třídy, dále 471 mostů.

Z důvodu efektivizace správy jsou vozovky v Karlovarském kraji rozděleny do deseti správních oblastí. Za každou z těchto oblastí zodpovídá jeden správní inspektor silnic.

Kdo to je správní inspektor?

Správní inspektor provádí všechny správní činnosti dané Zákonem č. 13/1997 Sb. a provádějící vyhláškou č. 104/1997 Sb.

Mezi hlavní činnosti se řadí:

 • Provádění pravidelných prohlídek silnic, vyhodnocení a diagnostikování jejich stavu včetně zadávání oprav, ohrožující bezpečnost silniční sítě, zhotoviteli ÚS KK,
 • Zajištění vedení evidence silnic a jejich příslušenství včetně její aktualizace,
 • Zpracování podkladů pro přípravu plánu oprav, přípravy materiálů pro zadávací řízení,
 • Provádění přejímek hotových oprav, kontroly dodržování technologických postupů a kontroly rozsahu provedených prací,
 • Je zmocněn k zastupování KSÚS KK při jednáních se správními, městskými, obecními a katastrálními úřady ve věcech územních, stavebních, kolaudačních řízení apod.,
 • Při jednáních s občany zajišťuje uzavírání smluv o technických podmínkách a poplatku za omezené užívání silnic a vyjadřuje se ke zvláštnímu užívání silnic včetně stanovení technických podmínek,
 • Vydává souhlas s umístěním inženýrských sítí do silničních pozemků včetně příprav příslušných smluv,
 • Vydává souhlas s nájmem, výpůjčkou, prodejem silničních pozemků apod. včetně příprav příslušných smluv.

Klikem na mapu vyber svou oblast a najdi svého inspektora

Mapa správních oblastí a středisek

CHEB

Správní oblast Západ

Správní inspektor Jitka Kolouchová

+420 602 449 891

kolouchova.jitka@ksusk.cz

Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb

Správní inspektor mostů Tomáš Borolič

+420 606 721 290

borolic.tomas@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Západ - CHEB obstarává celkem 138,6 km silnic II. a III. třídy se 43 mosty. Nejzápadnější okresní město České republiky Cheb je spojené s dalšími okresními městy Karlovarského kraje dálnicí D6 a silnice směřující k hraničním přechodům do Německa.

Specifickou krásu lze nalézt mezi spravovanými mosty. V Odravě klenbový kamenný most z roku 1841, v Chocovicích válečný montovaný most typu Bailey Bridge a obloukový dřevěný most před vjezdem cyklostezky Ohře do Chebu.

 • Dlouhé Mosty
 • Dolní Dvory
 • Dolní Hraničná
 • Dolní Lažany u Lipové
 • Dolní Lipina
 • Dolní Pelhřimov
 • Doubí u Třebeně
 • Doubrava u Lipové
 • Dřenice u Chebu
 • Františkovy Lázně
 • Háje u Chebu
 • Hartoušov
 • Hněvín
 • Horní Lažany u Lipové
 • Horní Ves u Třebeně
 • Hradiště u Chebu
 • Cheb
 • Jindřichov u Tršnic
 • Kozly u Lipové
 • Lipoltov
 • Lipová
 • Loužek
 • Malá Šitboř
 • Mokřina
 • Mýtina
 • Nebanice
 • Odrava
 • Okrouhlá u Chebu
 • Palič
 • Podhrad
 • Pomezí nad Ohří
 • Potočiště
 • Salajna
 • Slatina u Františkových Lázní
 • Starý Hrozňatov
 • Stebnice
 • Těšov u Milíkova
 • Tršnice
 • Třebeň
 • Tuřany u Kynšperku nad Ohří
 • Velká Šitboř
 • Cyklostezka Ohře

KARLOVY VARY

Správní oblast Východ

Správní inspektor Jaroslav Brom

+420 724 128 829

brom.jaroslav@ksusk.cz

Na Vlečce 177, 362 32 Otovice

Správní inspektor mostů Pavel Křížek

+420 606 795 922

krizek.pavel@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Východ – KARLOVY VARY obstarává celkem 146,1 km silnic II. a III. třídy se 41 mosty. Oblast je tvořena příjezdovými komunikacemi jak do světoznámého lázeňského města, tak i do dalších obcí směrem ke Stráži nad Ohří – jako jsou například Bohatice, Šemnice a Kyselka. Nyní je zde zakončena dálnice D6, do budoucna bude ovšem pokračovat dále na Prahu.

Na své východní straně hraničí s Vojenským újezdem Hradiště. Na západní straně je pomyslnou branou do Krušných hor.

 • Andělská Hora
 • Bor u Karlových Var
 • Březová
 • Čankov
 • Dalovice
 • Damice
 • Doupov u Hradiště
 • Hájek u Ostrova
 • Hradiště
 • Jakubov
 • Jenišov
 • Karlovy Vary
 • Kolová
 • Korunní
 • Krásný Les
 • Kyselka
 • Lesov
 • Malý Hrzín
 • Mezirolí
 • Nová Kyselka
 • Olšová Vrata
 • Osvinov
 • Otovice u Karlových Var
 • Počerny
 • Podlesí u Sadova
 • Pulovice
 • Radvanov
 • Rosnice u Staré Role
 • Sadov
 • Sedlečko u Karlových Var
 • Stráň
 • Šemnice
 • Velichov
 • Vojkovice nad Ohří

NEJDEK

Správní oblast Východ

Správní inspektor Gabriela Schillerová

+420 606 690 455

schillerova.gabriela@ksusk.cz

Na Vlečce 177, 362 32 Otovice

Správní inspektor mostů Pavel Křížek

+420 606 795 922

krizek.pavel@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Východ – NEJDEK obstarává celkem 199,8 km silnic II. a III. třídy se 69 mosty. Charakteristika místních komunikací je dána nadmořskou výškou Krušných hor, kam silnice od Karlových Varů stoupají. Každoroční rekordy ze sněhové nadílky na božídarských silnicích zaměstnávají nejkvalitnější silničáře ÚSKK. V posledních letech se i odlehlá místa Krušných hor těší zájmu turistů, a tak se zvyšuje provoz, a tudíž i nároky na klikaté horské silničky. 

Poměrně širá plocha spravované oblasti je rámována městy Ostrov a Nejdek a obcemi Boží Dar a Potůčky. Uvnitř nalezneme známá zimní střediska Pernink, Abertamy, Jáchymov nebo Horní Blatnou.

 • Abertamy
 • Boží Dar
 • Božičany
 • Bystřice u Hroznětína
 • Černava
 • Děpoltovice
 • Horní Blatná
 • Horní Žďár u Ostrova
 • Hroznětín
 • Hřebečná
 • Chodov
 • Jáchymov
 • Jelení u Nových Hamrů
 • Kfely u Ostrova
 • Merklín u Karlových Var
 • Mezirolí
 • Mírová
 • Nejdek
 • Nivy
 • Nové Hamry
 • Odeř
 • Pernink
 • Podlesí u Sadova
 • Potůčky
 • Ruprechtov u Hroznětína
 • Smolné Pece
 • Stará Role
 • Tatrovice
 • Tisová u Nejdku
 • Vykmanov u Ostrova

BOCHOV

Správní oblast Východ

Správní inspektor Miroslav Bárta

+420 724 309 853

barta.miroslav@ksusk.cz

Poděbradova 396, 364 52 Žlutice

Správní inspektor mostů Pavel Křížek

+420 606 795 922

krizek.pavel@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Východ – BOCHOV spravuje nejdelší úsek ze všech správních oblastí KSUS KK - celkem 226,7 km silnic II. a III. třídy s 37 mosty. Nynější hustě provozovaná silnice I. třídy 6 ve správě ŘSD z Karlových Varů na Prahu je postupně nahrazována budovanou dálnicí D6. Méně hustou silniční síť nalezneme na západě oblasti na území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, která je charakteristická nedotčenou přírodou bývalého vojenského výcvikového prostoru Prameny. 

Silnice bochovské oblasti vedou k zajímavým turistickým místům jako jsou zámek Valeč, Chyše, zřícenina Andělská Hora atd. Na východě sousedí s okresem Louny a Plzeň-sever. Větší obce oblasti jsou Bochov a Žlutice.

 • Bochov
 • Borek u Štědré
 • Bražec u Bochova
 • Březová
 • Budov
 • Čichalov
 • Čichořice
 • Dlouhá Lomnice
 • Domašín u Zbraslavi
 • Hlinky
 • Chlum u Novosedel
 • Chylice u Útviny
 • Chyše
 • Jablonná u Chyší
 • Javorná u Toužimi
 • Knínice u Žlutic
 • Kolová
 • Kostrčany
 • Kovářov u Žlutic
 • Luka u Verušiček
 • Močidlec
 • Nahořečice
 • Německý Chloumek
 • Novosedly u Žlutic
 • Olšová Vrata
 • Pila
 • Podštěly
 • Protivec u Žlutic
 • Pšov
 • Radotín u Chyší
 • Ratiboř u Žlutic
 • Semtěš u Žlutic
 • Skřipová
 • Sovolusky u Bochova
 • Stružná
 • Štoutov
 • Tašovice
 • Těšetice u Bochova
 • Týniště
 • Údrč
 • Vahaneč
 • Valeč
 • Velký Hlavákov
 • Verušice
 • Verušičky
 • Veselov
 • Vrbice u Valče
 • Žalmanov
 • Žďárek u Chyší
 • Žlutice

HORNÍ SLAVKOV

Správní oblast Střed

Správní inspektor Bc. Petr Fiala

+420 602 188 577

fiala.petr@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní inspektor mostů Tomáš Borolič

+420 606 721 290

borolic.tomas@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Střed – HORNÍ SLAVKOV spravuje celkem 171,1 km silnic II. a III. třídy se 41 mosty. Poměrně řídce obydlená oblast bývalého vojenského výcvikového prostoru téměř celá spadá do území Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Silnice vedoucí přes toto území vedou jak k přírodním, tak k významným historickým památkám hradu Loket a hradu a zámku Bečov nad Teplou. Ve městě Loket si nelze nevšimnout vysokého mostu přes údolí řeky Ohře. Benešův železobetonový obloukový most z roku 1936 byl postaven na místě původního největšího českého řetězového mostu císaře Ferdinanda z roku 1835. V Bečově lze nalézt historický kamenný klenbový most přes řeku Teplou z roku 1850.

 • Arnoltov
 • Bečov nad Teplou
 • Bošířany
 • Březová
 • Březová u Sokolova
 • Dolní Hluboká
 • Dražov
 • Dvory u Lokte
 • Háje nad Teplou
 • Háje u Karlových Var
 • Hlinky
 • Horní Slavkov
 • Hory u Jenišova
 • Hrušková
 • Chodov u Bečova nad Teplou
 • Jenišov
 • Kamenice u Březové
 • Kfely u Horního Slavkova
 • Kostelní Bříza
 • Krásno nad Teplou
 • Krásný Jez
 • Lázně Kynžvart
 • Lazy
 • Loket
 • Louka u Mariánských Lázní
 • Měchov
 • Nadlesí
 • Nová Ves u Sokolova
 • Odolenovice
 • Rovná
 • Rovná u Sokolova
 • Rudolec u Březové
 • Rybničná
 • Stanovice
 • Staré Sedlo
 • Teplička
 • Tisová u Otročína
 • Údolí u Lokte
 • Vodná u Bečova nad Teplou
 • Zlatá u Kynšperka nad Ohří

SOKOLOV

Správní oblast Střed

Správní inspektorBc. Rostislav Chramosta

+420 724 178 787

chramosta.rostislav@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní inspektor mostů Michal Vávra

+420 602 419 601

vavra.michal@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Střed – SOKOLOV spravuje celkem 173,3 km silnic II. a III. třídy s nejvyšším počtem mostů 77. Tato oblast je z východní strany lemována dálnicí D6 ve správě ŘSD. Specifickou vlastností místních silnic je jejich široký profil. Při jejich výstavbě byly zohledněny požadavky kvůli těžbě hnědého uhlí, které vyžadovaly, aby silnice byly vhodné pro těžkou nákladní techniku a průjezd těžebních strojů. 

Ve Svatavě můžeme přejet nejdelší most v Karlovarském kraji. Staré klenbové kamenné mosty slouží dodnes v Lomnici.

Zajímavostí je, že ve správě této oblasti je také cyklostezka Ohře, která vede z Lokte do Chebu.

 • Bukovany u Sokolova
 • Citice
 • Dasnice
 • Dolní Nivy
 • Dolní Rychnov
 • Habartov
 • Hartoušov
 • Hlavno
 • Horní Částkov
 • Horní Pochlovice
 • Chlum Svaté Maří
 • Chodov
 • Chotíkov u Kynšperka nad Ohří
 • Kaceřov u Kynšperka nad Ohří
 • Krajková
 • Královské Poříčí
 • Květná u Krajkové
 • Kynšperk nad Ohří
 • Libavské Údolí
 • Liboc u Kynšperka nad Ohří
 • Lítov
 • Lomnice u Sokolova
 • Loučky u Lokte
 • Nebanice
 • Nové Sedlo u Lokte
 • Radvanov
 • Sokolov
 • Svatava
 • Šabina
 • Štědrá u Kynšperka nad Ohří
 • Tisová u Sokolova
 • Vintířov u Sokolova
 • Vřesová
 • Zlatá u Kynšperka nad Ohří

KRASLICE

Správní oblast Střed

Správní inspektor Vladislav Škvarček

+420 724 242 574

skvarcek.vladislav@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní inspektor mostů Pavel Křížek

+420 606 795 922

krizek.pavel@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Střed – KRASLICE spravuje celkem 204,5 km silnic II. a III. třídy s 57 mosty. Tato oblast je ze západní strany lemována státní hranicí s Německem. Krásná oblast západního Krušnohoří s pozůstatky sudetských obcí je ovšem díky nepoměru mezi délkou silniční sítě a nízkým osídlením oblastí s nejvíce nevyhovujícími komunikacemi v rámci Karlovarského kraje. 

Jediným větším střediskem je město Kraslice. Turisticky oblíbené jsou zimní areály v Bublavě a ve Stříbrné. V Oloví se můžeme projet po starém klenbovém mostu přes řeku Svatavu.

 • Boučí
 • Bublava
 • Černá u Kraslic
 • Čirá
 • Háj u Jindřichovic
 • Heřmanov v Krušných horách
 • Hradecká
 • Hraničná
 • Jindřichovice v Krušných horách
 • Kostelní
 • Krajková
 • Kraslice
 • Krásná Lípa u Šindelové
 • Lesík
 • Libnov
 • Liboc u Kraslic
 • Loučná v Krušných horách
 • Luby
 • Mezihorská
 • Mlýnská
 • Oloví
 • Opatov u Lubů
 • Počátky u Kraslic
 • Poušť
 • Přebuz
 • Rotava
 • Rudné
 • Smolná
 • Sněžná
 • Stříbrná
 • Studenec u Oloví
 • Šindelová
 • Valtéřov u Kraslic
 • Vysoká Pec u Nejdku

TOUŽIM

Správní oblast Střed

Správní inspektor Jitka Spieglová

+420 602 526 557

spieglova.jitka@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní inspektor mostů Pavel Křížek

+420 606 795 922

krizek.pavel@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Střed – TOUŽIM spravuje celkem 190,9 km silnic II. a III. třídy s 23 mosty. Silnice jsou v této oblasti méně dopravně zatížené než v jiných oblastech, avšak vedoucí k významným historickým a turistickým místům jako je např. Klášter Teplá a zámek Bečov nad Teplou.

Tato oblast Karlovarského kraje je oblastí zemědělství, proto je tu velký pohyb těžké zemědělské a lesní techniky.

 • Bečov nad Teplou
 • Beranov
 • Beranovka
 • Beroun u Starého Sedla
 • Bezděkov u Prachomet
 • Bezvěrov u Teplé
 • Branišov
 • Brť
 • Číhaná u Javorné
 • Dobrá Voda u Toužimi
 • Heřmanov u Starého Sedla
 • Kladruby u Beranova
 • Klášter Teplá
 • Komárov u Štědré
 • Kosmová
 • Krásné Údolí
 • Křepkovice
 • Luhov v Toužimi
 • Mostec
 • Mrázov
 • Nezdice u Křepokovic
 • Otročín
 • Prachomety
 • Prohoř
 • Přílezy
 • Radyně
 • Smilov u Štědré
 • Staré Sedlo u Teplé
 • Štědrá
 • Teplá
 • Toužim
 • Třebouň
 • Útvina
 • Zahrádka u Starého Sedla
 • Zbraslav u Štědré

HAZLOV

Správní oblast Západ

Správní inspektor Ing. Kateřina Matějková

+420 777 265 881

matejkova.katerina@ksusk.cz

Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb

Správní inspektor mostů Tomáš Borolič

+420 606 721 290

borolic.tomas@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Západ – HAZLOV spravuje celkem 214,2 km silnic II. a III. třídy s 35 mosty. Tato oblast obsahuje komunikace v ašském výběžku až k Františkovým Lázních, a také komunikace v okolí Skalné, až po Luby. Nepochybně má ze všech spravovaných oblastí nejdelší hranici s naším německým sousedem, a tak množství komunikací vede k hraničním přechodům. Krásná oblast západního Krušnohoří s pozůstatky sudetských obcí je ovšem díky nepoměru mezi délkou silniční sítě a nízkým osídlením oblastí s nejvíce nevyhovujícími komunikacemi v rámci Karlovarského kraje. 

 • Čižebná
 • Dolní Částkov
 • Dolní Luby
 • Doubrava u Aše
 • Dvorek
 • Františkovy Lázně
 • Hazlov
 • Hluboká u Milhostova
 • Horka u Milhostova
 • Horní Lomany
 • Horní Paseky
 • Hranice
 • Hrzín u Nového Kostela
 • Hůrka u Libé
 • Cheb
 • Kaceřov u Kynšperka nad Ohří
 • Klest
 • Kopanina
 • Kopaniny
 • Krapice
 • Krásná
 • Křižovatka
 • Libá
 • Lipná u Hazlova
 • Lomnička u Plesné
 • Luby I
 • Milhostov
 • Mlýnek
 • Mokřiny
 • Nová Ves u Křižovatky
 • Nový Drahov
 • Nový Kostel
 • Ostroh
 • Pastviny u Studánky
 • Plesná
 • Podhradí
 • Polná u Hazlova
 • Poustka u Františkových Lázní
 • Skalka u Hazlova
 • Skalná
 • Slatina u Františkových Lázní
 • Starý Rybník
 • Studánka u Aše
 • Vackov
 • Vackovec
 • Velký Luh
 • Vernéřov u Aše
 • Vojtanov
 • Vonšov
 • Výhledy
 • Zelený Háj
 • Žírovice

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Správní oblast Západ

Správní inspektor Jaroslav Strojil

+420 721 755 026

strojil.jaroslav@ksusk.cz

Pelhřimovská 1, 350 02 Cheb

Správní inspektor mostů Tomáš Borolič

+420 606 721 290

borolic.tomas@ksusk.cz

Chebská 282, 356 01 Sokolov

Správní oblast Západ – MARIÁNSKÉ LÁZNĚ spravuje celkem 178,9 km silnic II. a III. třídy se 48 mosty. Páteřním tahem této oblasti je silnice I. třídy č. 21, která vede od Boru kolem Mariánských lázní na Cheb a dále na Vojtanov. Polovina oblasti je zároveň územím Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, proto komunikace vedou k různým přírodním krásám, jako je například Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a dále zaniklé obce v bývalém vojenském prostoru Prameny.

Zajímavostí z hlediska historických konstrukcí v této oblasti je cihlový klenbový most v Tachovské Huti.

 • Babice u Poutnova
 • Brtná u Dolního Žandova
 • Číhaná u Poutnova
 • Dolní Žandov
 • Drmoul
 • Horní Kramolín
 • Horní Ves u Mariánských Lázní
 • Horní Žandov
 • Hoštěc
 • Chodovská Huť
 • Chotěnov u Mariánských Lázní
 • Klimentov
 • Krásné u Tří Seker
 • Lázně Kynžvart
 • Mariánské Lázně
 • Milíkov
 • Mnichov
 • Mokřina
 • Ovesné Kladruby
 • Pěkovice
 • Podlesí u Dolního Žandova
 • Poutnov
 • Prameny
 • Rankovice
 • Sítiny
 • Služetín u Poutnova
 • Stará Voda u Mariánských Lázní
 • Tachovská Huť
 • Teplá
 • Těšov u Milíkova
 • Trstěnice
 • Úbočí u Dolního Žandova
 • Valy
 • Velká Hleďsebe
 • Vlkovice u Mariánských Lázní
 • Vysoká u Staré Vody