Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 01
Doručovací adresa: Sokolov, Chebská 282, PSČ: 356 04
IČ: 70947023 
DIČ: CZ70947023 
Telefon (sekretariát) :352356101
Telefon (podatelna) : 352356104 
Fax: 352356111 
e-mail: podatelna@ksusk.cz 
ID datové schránky: 2kdkk64
 
Zápis do obch. rejstříku Krajského soudu v Plzni oddíl Pr, vložžka 114