Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Tomáš Borolič
funkce: vedoucí oddělení mostní správy
zařazení: Oddělení mostní správy
 
telefon: 606 721 290,
352 356 115
e-mail: borolic.tomas@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01