Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Bc. Rostislav Chramosta
funkce: správní inspektor (střed)
zařazení: Oddělení silniční správy pro oblast střed
 
telefon: 724 178 787,
352 356 198
e-mail: chramosta.rostislav@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01
popis:

Správní oblasti jednotlivých inspektorů dle obcí Karlovarského kraje

Bukovany u Sokolova
Citice
Dasnice
Dolní Nivy
Dolní Rychnov
Habartov
Hartoušov
Hlavno
Horní Částkov
Horní Pochlovice
Chlum Svaté Maří
Chodov
Chotíkov u Kynšperka nad Ohří
Kaceřov u Kynšperka nad Ohří
Krajková
Květná u Krajkové
Kynšperk nad Ohří
Libavské Údolí
Liboc u Kynšperka nad Ohří
Lítov
Lomnice u Sokolova
Loučky u Lokte
Nebanice
Nové Sedlo
Nové Sedlo u Lokte
Radvanov
Sokolov
Svatava
Šabina
Tisová u Sokolova
Vintířov u Sokolova
Vřesová
Zlatá u Kynšperka nad Ohří