Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Karel Four
funkce: referent správy majetku
zařazení: Oddělení provozní a správy majetku
 
telefon: 601 388 813,
352 356 116
e-mail: four.karel@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01