Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Taťána Havrdová
funkce: referent evidence smluv
zařazení: Oddělení provozní a správy majetku
 
telefon: 602 402 786,
352 356 148
e-mail: havrdova.tatana@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01