Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Rostislav Kadlec
funkce: technik výstavby investičních staveb
zařazení: Oddělení výstavby investičních staveb
 
telefon: 724 352 649,
352 356 134
e-mail: kadlec.rostislav@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01