Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Bc. Tomáš Kesl
funkce: technik výstavby investičních staveb
zařazení: Oddělení výstavby investičních staveb
 
telefon: 725 480 705,
352 356 151
e-mail: kesl.tomas@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01