Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Lucie Křížková
funkce: hlavní správce provozu a majetku
zařazení: Oddělení provozní a správy majetku
 
telefon: 720 976 499,
352 356 116
e-mail: krizkova.lucie@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01
popis: