Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Blanka Makajová
funkce: referent vypořádání staveb
zařazení: Oddělení majetku a inženýrských činností
 
telefon: 602 473 332,
352 356 132
e-mail: makajova.blanka@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01