Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Lenka Odradovcová
funkce: referent podatelny, pokladny a spisovny
zařazení: Oddělení provozní a správy majetku
 
telefon: 607 094 025,
352 356 104,352 356 111
e-mail: odradovcova.lenka@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01