Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Bc. Ivana Pitrmocová
funkce: samostatný technik veřejných zakázek
zařazení: Úsek ředitele
 
telefon: 601 360 669,
352 356 103
e-mail: pitrmocova.ivana@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01