Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Jitka Spieglová
funkce: správní inspektor (střed)
zařazení: Oddělení silniční správy pro oblast střed
 
telefon: 602 526 557,
352 356 106
e-mail: spieglova.jitka@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01