Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Ing. Petr Šťovíček
funkce: technický náměstek
zařazení: Úsek technický a investiční
 
telefon: 602 557 341,
352 356 120
e-mail: stovicek.petr@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01