Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Michal Vávra
funkce: správní inspektor mostů
zařazení: Oddělení mostní správy
 
telefon: 602 419 601,
352 356 133
e-mail: vavra.michal@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01