Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Zuzana Žáková
funkce: personální a organizační referent
zařazení: Oddělení ekonomiky práce
 
telefon: 724 927 513,
352 356 102
e-mail: zakova.zuzana@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01