Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > O nás > Organizační struktura

Organizační struktura

Přehled hlavních činností, které zajišťuje úsek ředitele organizace:

 • Zajištění činnosti dané zřizovací listinou Krajské správy a údržby silnic Karlovarského Kraje, příspěvkové organizace
 • Zajištění činnosti související s chodem kanceláře ředitele organizace
 • Centrální evidence veřejných zakázek
 • Přehled hlavních činností, které zajišťuje úsek ředitele ve vztahu k veřejnosti:
 • Zajištění vyřízení pojistných událostí v souvislosti se škodami na majetku jiné fyzické či právnické osoby, za které KSÚS KK, p.o. odpovídá (Žáková Zuzana - 352 356 102) 
 • Zajištění personálních záležitostí v souvislosti s uchazeči o zaměstnání

Přehled činností, které vykonává správní úsek ve vztahu k veřejnosti:

 1. Zajišťování běžné a zimní údržby silnic II. a III. třídy, které sestává:
 • Ze zajištění dodavatele
 • Z koordinace činností, spojených s prováděním údržby silnic
 • Ze zajišťování přípravy plánu zimní údržby
 • Fyzické a finanční kontroly odvedené údržeb
 1. Zajišťování oprav silnic II. a III. třídy a jejich příslušenství, které sestává:
 • Ze zajišťování dodavatele jednotlivé opravy pomocí výběrového řízení
 • Ze zajišťování oprav povrchů, odvodnění silnic, svodidel, zdí, svislého a vodorovného dopravního značení a mostů
 • Přebírání hotových oprav
 1. Vyřizování správních záležitostí majetkového správce silnic, což je např.:
 • Zvláštní užívání silnic
 • Stanoviska ke zřizování sjezdů a napojení na silnice
 • Stanoviska k licencím veřejné hromadné dopravy
 • Stanoviska k územním plánům
 • Stanoviska účastníka řízení k územním, stavebním a kolaudačním řízením
 1. Vyřizování majetkoprávních záležitostí, což je např.:
 • Vedení evidence silnic a silničních pozemků
 • Zřizování věcných břemen
 • Zřizování pronájmů a výpůjček
 1. Ostatní činnost:
 • Zajišťování likvidace bolševníku na silničních a pomocných silničních pozemcích
 • Zajišťování údržby silniční vegetace z hlediska bezpečnosti silničního provozu

Přehled hlavních činností, které zajišťuje technický úsek ve vztahu k veřejnosti:

 • Zajištění přípravy a realizace staveb na sil.II. a III.třídy v Karlovarském kraji
 • Zpracovávání plánů a koncepcí rozvoje silniční sítě II. a III.tříd v Karlovarském kraji
 • Zajištění jiných finančních zdrojů ( např. SFDI )
 • Zpracovávání podkladů k čerpání dotací EU
 • Vedení evidence silnic a silničních pozemků
 • Zřizování věcných břemen
 • Zřizování pronájmů a výpůjček
 • Výkupy, odprodeje, směny aj.

Přehled hlavních činností, které zajišťuje ekonomický úsek:

 • Zajištění vedení účetnictví, financování, ekonomiky práce, daňová evidence, plánování, controling, rozbory a hospodářská správa

Přehled hlavních činností, které zajišťuje ekonomický úsek ve vztahu k veřejnosti:

 • Zajištění chodu podatelny a poštovního styku
 • Zajištění pokladních služeb – přijímání peněz od veřejnosti
 • Evidence a vyřizování podnětů, oznámení a stížností směřovaných vůči KSÚS KK, p.o.
 • Zajištění zveřejňování informací o správních činnostech KSÚS KK, p.o., veřejných zakázkách, volných pracovních místech aj. na www stránkách organizace