Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce

Probíhající akce


Vybrané projekty pro tento rok

Štítky:


Novější 1

Rekonstrukce mostu ev. č. 209-010a přes Ohři v Lokti

Datum konání: 10. 7. 2024 - 2. 7. 2025

Most se nachází v intravilánu obce Loket. Most přímo navazuje na centrum města Loket, které je součástí městské památkové rezervace. Most leží na hranici CHKO Slavkovský les.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 16. 7. 2024 18:14

Modernizace mostu ev. č. 221 27-2 Ostrov

Datum konání: 3. 5. 2024 - 30. 11. 2024

Most ev. č. 221 27-2 se nachází v intravilánu obce Ostrov v okrese Karlovy Vary na komunikaci III/221 27 přes potok Bystřice. Mostní objekt je dvoupolový klenbový kamenný most. Nosnou konstrukci tvoří kamenná segmentová klenba.

Více

Publikováno 13. 6. 2024 8:33

Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově

Datum konání: 1. 5. 2024 - 30. 9. 2024

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba lávky přes řeku Ohře v obci Mostov. Nová lávka je navržena jako jednopolová visutá ocelová konstrukce s ocelovými pylony tvaru A. Délka přemostění je 64,92 m, volná šířka lávky je 2,50 m.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 2. 5. 2024 9:27

Sanace krajnice komunikace III/218 7 Bublava v km 2,070

Datum konání: 16. 4. 2024 - 31. 7. 2024

dopravní omezení

Předmětem této veřejné zakázky je stavební úprava a sanace stávající komunikace. Dokumentace řeší celkovou stabilitu násypového tělesa v místě stávajícího propustku, který převádí vody Bublavského potoka vytékající z Panského rybníka.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 23. 4. 2024 14:16

Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez

Datum konání: 22. 4. 2024 - 22. 10. 2024

Stávající stavba je situována v extravilánu osady Krásný Jez, která je součástí obce Bečov nad Teplou v okrese Karlovy Vary. Jedná se o modernizaci stávajícího mostu přes řeku Teplá.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 23. 4. 2024 14:01

II/230 Mariánské Lázně - Stanoviště, II. etapa

Datum konání: 15. 4. 2024 - 30. 6. 2024

Stavba je situována na silnici II/230 v extravilánu města Mariánské Lázně, Stanoviště. Začátek úseku je v provozním staničení km 86,900 až km 88,427 tj. 1,527 km. Průměrná šířka vozovky je 7,00 m. Krajnice vozovky je nezpevněná, její šíře je proměnlivá.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 6. 4. 2024 9:24

III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně

Datum konání: 2. 4. 2024 - 1. 11. 2024

Jedná se o přestavbu stávající čtyřramenné průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku. Křižovatka propojuje ulice Plzeňská – Ke Kasárnům – Polní. Přestavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy včetně doplnění chodníků pro pěší s přechody a cyklostezky.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 6. 4. 2024 9:02

Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket

Datum konání: 2. 4. 2024 - 2. 10. 2024

Jedná se o přemostění čtyřproudové komunikace dálnice D6. Stávající most je již nevyhovující a bude zbourán. Nový most bude trámový předpjatý. Konstrukce se skládá z opěr a pilířů založených hlubině a spřažené mostovky.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 28. 3. 2024 14:56

III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

Datum konání: 18. 3. 2024 - 17. 11. 2024

Hlavním cílem je modernizace křižovatky dvou silnic III. třídy, a to silnice III/212 4 a III/212 15 v Libavském Údolí. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 14. 3. 2024 20:57

II/606 Cheb, Pražská ul., II. etapa

Datum konání: 2. 4. 2024 - 31. 5. 2024

Stavba je situována na silnici II/606 v extravilánu města Cheb. Jedná se o opravu povrchu komunikace a jejího příslušenství. Realizace II. etapy bude probíhat od km 0,700 - 1,522 podle lokálního značení PD.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 14. 3. 2024 20:14

Novější 1