Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce

Probíhající akce


Vybrané projekty pro tento rok

Štítky:


Novější 1

Rekonstrukce lávky pro cyklostezku Ohře v Mostově

Datum konání: 1. 5. 2024 - 30. 9. 2024

Předmětem této veřejné zakázky je výstavba lávky přes řeku Ohře v obci Mostov. Nová lávka je navržena jako jednopolová visutá ocelová konstrukce s ocelovými pylony tvaru A. Délka přemostění je 64,92 m, volná šířka lávky je 2,50 m.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 2. 5. 2024 9:27

Sanace krajnice komunikace III/218 7 Bublava v km 2,070

Datum konání: 16. 4. 2024 - 31. 7. 2024

dopravní omezení

Předmětem této veřejné zakázky je stavební úprava a sanace stávající komunikace. Dokumentace řeší celkovou stabilitu násypového tělesa v místě stávajícího propustku, který převádí vody Bublavského potoka vytékající z Panského rybníka.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 23. 4. 2024 14:16

Modernizace mostu ev. č. 0205-1 Krásný Jez

Datum konání: 22. 4. 2024 - 22. 10. 2024

Stávající stavba je situována v extravilánu osady Krásný Jez, která je součástí obce Bečov nad Teplou v okrese Karlovy Vary. Jedná se o modernizaci stávajícího mostu přes řeku Teplá.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 23. 4. 2024 14:01

II/230 Mariánské Lázně - Stanoviště, II. etapa

Datum konání: 15. 4. 2024 - 30. 6. 2024

Stavba je situována na silnici II/230 v extravilánu města Mariánské Lázně, Stanoviště. Začátek úseku je v provozním staničení km 86,900 až km 88,427 tj. 1,527 km. Průměrná šířka vozovky je 7,00 m. Krajnice vozovky je nezpevněná, její šíře je proměnlivá.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 6. 4. 2024 9:24

III/211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně

Datum konání: 2. 4. 2024 - 1. 11. 2024

Jedná se o přestavbu stávající čtyřramenné průsečné křižovatky na jednopruhovou okružní křižovatku. Křižovatka propojuje ulice Plzeňská – Ke Kasárnům – Polní. Přestavbou dojde ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy včetně doplnění chodníků pro pěší s přechody a cyklostezky.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 6. 4. 2024 9:02

Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket

Datum konání: 2. 4. 2024 - 2. 10. 2024

Jedná se o přemostění čtyřproudové komunikace dálnice D6. Stávající most je již nevyhovující a bude zbourán. Nový most bude trámový předpjatý. Konstrukce se skládá z opěr a pilířů založených hlubině a spřažené mostovky.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 28. 3. 2024 14:56

III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

Datum konání: 18. 3. 2024 - 17. 11. 2024

Hlavním cílem je modernizace křižovatky dvou silnic III. třídy, a to silnice III/212 4 a III/212 15 v Libavském Údolí. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci.

Více

Autor: Irena Kroftová Publikováno 14. 3. 2024 20:57

II/606 Cheb, Pražská ul., II. etapa

Datum konání: 2. 4. 2024 - 31. 5. 2024

Stavba je situována na silnici II/606 v extravilánu města Cheb. Jedná se o opravu povrchu komunikace a jejího příslušenství. Realizace II. etapy bude probíhat od km 0,700 - 1,522 podle lokálního značení PD.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 14. 3. 2024 20:14

II/210 Statické zajištění silnice Jindřichovice - Rotava

Datum konání: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024

Jedná se o statické zajištění stavby, která spočívá ve statickém zajištění tělesa silnice II/210 opěrnou železobetonovou zdí v km 74,830 – 75,070 v navrhované kategorii S 7,5/50. V daném úseku bude provedeno nové asfaltové souvrství.

Více

Autor: Rostislav Kadlec Publikováno 9. 3. 2024 18:39

III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov

Datum konání: 15. 3. 2024 - 31. 10. 2024

Jedná se o statické zajištění stávající opěrné zdi při silnici III/221 27 ve Velichově. Stávající opěrná zeď tvoří statický prvek zajištění silnice III/221 27 a také oplocení zámku Velichov. V nedávné době došlo ke zřícení částí zdi na několika místech a usmýknutí části silničního tělesa.

Více

Autor: Bc. Tomáš Kesl Publikováno 9. 3. 2024 18:17

Novější 1