Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí

III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské ÚdolíDatum konání:
18.3.2024
Datum ukončení:
17.11.2024

Hlavním cílem je modernizace křižovatky dvou silnic III. třídy, a to silnice III/212 4 a III/212 15 v Libavském Údolí. Předmětem modernizace je přestavba stávající stykové křižovatky s výškově odsazenými jízdními pruhy na hlavní komunikaci. Navržené uspořádání křižovatky sjednocuje jízdní pruhy na hlavní komunikaci do jednoho jízdního pásu a umožňuje veškeré křižovatkové pohyby. Šířková a směrová úprava dotčených úseků silnic je v celkové délce cca 298 m. Úprava na silnice III/212 4 je v délce cca 253 m v provozním staničení km 2,220 – 2,480. Úprava na silnice III/212 15 je v délce cca 38 m v provozním staničení km 0,000 – 0,038. V rámci modernizace bude optimalizována koruna silniční komunikace v kategorii MO2 -/7,5/30. Šířka zpevnění je 6,50 m o základním příčném uspořádání jízdních pruhů 2 x 3,25 m. Vzhledem k místním náročným výškovým poměrům jsou navrženy dvě zárubní gabionové zdi a jedna opěrná železobetonová zeď. Součástí stavby jsou vyvolané přeložky sdělovacího vedení a vedení nízkého napětí a veřejného osvětlení. Odvodnění srážkových vod je zajištěno novým systémem dešťové kanalizace délky cca 270 m (vč. 10 uličních vpustí), který je vyústěn do vodního toku Velká Libava. Před zahájením prací proběhne kácení.

Aktuální informace: Proběhne předání staveniště dne 18. 3. 2024. Zhotovitel vyřizuje DIO, které by mělo být osazené cca. 8. 4. 2024. Jako první proběhne kácení dřevní hmoty.

Financování stavby zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Cena realizace (cca) je 20,36 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: ALGON a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, doručovací adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx            Obrázek1[11].jpg                   logo algon.jpg