Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket

Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - LoketDatum konání:
2.4.2024
Datum ukončení:
2.10.2024
uzavírka

Předmětem projektu (reg. č. CZ.06.03.01/00/22_021/0002203) je celková modernizace stávajícího mostu ev. č. 209-011a, který se nachází mimo zastavěné území v prostoru dálnice D6 v blízkosti exitu 136 Chodov/Loket, kde převádí silnici II. třídy č. 209 přes dálnici D6. V současné době je stávající stav mostu nevyhovující, dle diagnostického průzkumu je stavební stav mostu jak pro spodní stavbu, tak i pro nosnou konstrukci zařazen do kategorie V – špatný. Umístění pilířů původního mostu z roku 1972 také již nesplňuje svým prostorovým uspořádáním normové bezpečnostní parametry pro dálnici D6. Tato akce je podpořena příspěvkem z Evropské unie v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Celkové náklady stavby činí cca 55 mil. Kč vč. DPH. Na základě zadávacího řízení bylo dosaženo úspory nákladů oproti předpokládané rozpočtové ceně ve výši cca 21 mil. Kč, kdy stavbu bude realizovat Stavební firma Hobst a.s.

Z toho: vlastní náklady KSÚS KK p.o.: cca 8,25 mil. Kč (kryto schváleným úvěrem), předpokládaný příspěvek EU max. (85%) cca 46,75 mil. Kč.

Popis prováděných prací: Na základě provedeného podrobného diagnostického průzkumu stávající mostní konstrukce byla její zbytková životnost odhadnuta na cca 5 let, a proto bylo rozhodnuto o její demolici a výstavbě nového mostu. Pro přemostění silnice II/209 byla navržena trámová předpjatá konstrukce, která se skládá z opěr, jednoho středového pilíře a spřažené mostovky. Modernizovaný most bude o 2 polích s délkou nosné konstrukce mostu cca 58 m. Životnost nového mostu je projektována na 100 let. Projekt má za cíl zvýšení bezpečnosti a komfortu silničního provozu. Stavba zahrnuje celkem 6 samostatných stavebních objektů.

Tato akce bude prováděna za úplné uzavírky silnice II/209 v místě mostu v termínu od 2.4. - do 2.10.2024. Dále se předpokládá 2 měsíce zkušební provoz. Objízdné trasy jsou vedeny po okolních silnicích II. a III. třídy. Stavba bude dále prováděna za částečného omezení provozu na dálnici D6, kdy bude dle potřeby provoz sveden vždy do jednoho jízdního pruhu. Vlastní demolice mostu bude probíhat v sobotu 6.4.2024 od 19.00 hod. do neděle 7.4.2024 do 9.00 hod. za úplné uzavírky dálnice D6, kdy bude v každém směru vedena objízdná trasa po sjízdné rampě přes okružní křižovatku se silnicí II/209 a po nájezdné rampě zpět na D6.

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE DÁLNICE D6

ROZHODNUTÍ O UZAVÍRCE SILNICE II/209

OBJÍZDNÉ TRASY