Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Milada Dudková
funkce: vedoucí oddělení dotací
zařazení: Oddělení dotací
 
telefon: 724 309 701,
352 356 193
e-mail: dudkova.milada@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01