Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Bc. Drahoslava Kämpfová
funkce: hlavní účetní
zařazení: Oddělení účetnictví a financování
 
telefon: 725 994 635,
352 356 114
e-mail: kampfova.drahoslava@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01