Dispečer nepřetržité služby - telefon: 353 504 299

Zimní údržbu silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji zajišťuje dodavatelsky firma: Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s., Na Vlečce 177, 360 01 Otovice
jméno: Bc. Vlasta Kupská
funkce: ekonomický náměstek
zařazení: Úsek ekonomický a organizační
 
telefon: 602 256 821,
352 356 113
e-mail: kupska.vlasta@ksusk.cz
 
adresa: Chebská 282
Sokolov
356 01