Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/220 6 Modernizace silnice Nivy, extravilán

III/220 6 Modernizace silnice Nivy, extravilánDatum konání:
1.8.2022
Datum ukončení:
31.10.2023

Stavební projekt řeší modernizaci silnice III/220 6 mezi obcemi Nivy a Otovice a to rozšířením vozovky na kat. S 6,5. V navrhovaném řešení je i výstavba 5 gabionových zdí v celkové délce 308 m. Dále bude osazen nový záchytný bezpečnostní systém se zádržností H1 v délce 857 m, 3 nové propustky a opevnění paty svahu lomovým kamenem v délce 415 m. Modernizovaný úsek začíná cca 1,2 km před obcí Nivy (od Otovic) a končí před začátkem obce Nivy v místě stávající příčné spáry. Délka úseku je cca 1,2 km. Předpokládá se, že po celou dobu výstavby bude doprava na dotčené komunikaci uzavřena a vedena po objízdné trase.

Aktuální informace: Po dokončení stavebních prací dne 31.10.2023 se uskutečnilo kolaudační řízení. Dokončené stavební dílo bylo předáno zhotovitelem stavby a byla spuštěna doprava po nové komunikaci.

Financování stavby: Státní fond dopravní infrastruktury. Cena realizace (cca) je 37 323 428,35 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: Komunikace Sokolov s.r.o., Dolní 98, 362 63 Dalovice.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx               Obrázek1[12].jpg                   Komunikace sokolov.png