Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice

III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - VojkoviceDatum konání:
23.3.2023
Datum ukončení:
22.9.2023

Silniční komunikace je vedena v extravilánu mezi obcemi Velichov – Vojkovice. Statické zajištění násypu zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěno pomocí železobetonových opěrných zdí založených na mikropilotách a úpravou sklonu svahu násypu (jeho rozšířením) a zajištěním jeho paty těžkým kamenným záhozem. Zářezový svah v místě částečně zborcené zárubní zdi v km 0,874 až 0,895 bude zajištěn novou zárubní zdí z gabionů v rozsahu nutném pro provedení nového povrchového odvodnění (zpevněného příkopu). Sledovaný úsek bude modernizován v souladu s parametry modifikovaná kategorie silniční komunikace S6,5/50.
Na římsách železobetonových opěrných zdí budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového svodidla pro úroveň zadržení H2 s madlem a v celé délce sledovaného úseku silniční komunikace budou do krajnice zaberaněny standardní sloupky ocelového svodidla pro úroveň zadržení N2 (H1). Předmětem tohoto projektu bude také obnova konstrukce a krytu vozovky a zlepšení povrchového odvodnění opravovaného úseku silniční komunikace. Kryt vozovky silniční komunikace bude obnoven celé délce sledovaného úseku silniční komunikace, v požadované šířce vozovky a novém (upraveném) příčném a podélném sklonu.
V délce opravy bude provedena minimálně obrusná a ložná vrstva vozovky z asfaltového betonu. Na začátku a konci úseku bude nový kryt vozovky plynule navazovat na stávající kryt silniční komunikace. Nová konstrukce vozovky bude provedena v délce a šířce výkopů nutných pro provedení nových opěrných zdí, propustků a rozšíření nebo výškovou úpravu vozovky silniční komunikace. Na zářezové straně komunikace bude provedeno souvislé odvodnění (zpevněný příkop nebo rigol). V km 0,963 a km 1,045 budou provedeny dva nové trubní propustky DN 600 mm s otevřenými vtokovými jímkami a šikmým výtokovým čelem. Stávající propustek v km 0,768 bude nahrazen novým propustkem DN 800 mm s otevřenou vtokovou jímkou a šikmým výtokovým čelem. Svah násypu a terén na výtoku propustků a prostor mezi komunikací a opěrnou zdí v místě vtokové jímky propustku v km 0,768 bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. Podél stávající zárubní zdi v km 0,705 až 0,754 (v délce podzemního vedení SEK) bude proveden rigol z žulových kostek do lože ze štěrkodrti. Při výstavbě bude provoz na komunikaci III/22125 sveden do jednoho jízdního pruhu a bude kyvadlově řízen světelnou signalizací.

Aktuální informace: Dne 23.10.2023 byla provedena na místě stavby závěrečná kontrolní prohlídka stavby za účasti stavebního úřadu, Policie ČR a dotčených orgánů, téhož dne byla silnice III/221 25 v plném rozsahu spuštěna do provozu.

Financování akce zajišťuje Státní fond dopravní infrastrukturyCena realizace (cca) je 33 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10.

 

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx              Obrázek1[11].jpg                   obrázek_2023-05-30_212014709.png