Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - Vojkovice

III/221 25 Statické zajištění silnice Velichov - VojkoviceDatum konání:
23.3.2023
Datum ukončení:
22.9.2023

Silniční komunikace je vedena v extravilánu mezi obcemi Velichov – Vojkovice. Statické zajištění násypu zemního tělesa silniční komunikace bude zajištěno pomocí železobetonových opěrných zdí založených na mikropilotách a úpravou sklonu svahu násypu (jeho rozšířením) a zajištěním jeho paty těžkým kamenným záhozem. Zářezový svah v místě částečně zborcené zárubní zdi v km 0,874 až 0,895 bude zajištěn novou zárubní zdí z gabionů v rozsahu nutném pro provedení nového povrchového odvodnění (zpevněného příkopu). Sledovaný úsek bude modernizován v souladu s parametry modifikovaná kategorie silniční komunikace S6,5/50.
Na římsách železobetonových opěrných zdí budou dodatečně osazeny sloupky nového ocelového svodidla pro úroveň zadržení H2 s madlem a v celé délce sledovaného úseku silniční komunikace budou do krajnice zaberaněny standardní sloupky ocelového svodidla pro úroveň zadržení N2 (H1). Předmětem tohoto projektu bude také obnova konstrukce a krytu vozovky a zlepšení povrchového odvodnění opravovaného úseku silniční komunikace. Kryt vozovky silniční komunikace bude obnoven celé délce sledovaného úseku silniční komunikace, v požadované šířce vozovky a novém (upraveném) příčném a podélném sklonu.
V délce opravy bude provedena minimálně obrusná a ložná vrstva vozovky z asfaltového betonu. Na začátku a konci úseku bude nový kryt vozovky plynule navazovat na stávající kryt silniční komunikace. Nová konstrukce vozovky bude provedena v délce a šířce výkopů nutných pro provedení nových opěrných zdí, propustků a rozšíření nebo výškovou úpravu vozovky silniční komunikace. Na zářezové straně komunikace bude provedeno souvislé odvodnění (zpevněný příkop nebo rigol). V km 0,963 a km 1,045 budou provedeny dva nové trubní propustky DN 600 mm s otevřenými vtokovými jímkami a šikmým výtokovým čelem. Stávající propustek v km 0,768 bude nahrazen novým propustkem DN 800 mm s otevřenou vtokovou jímkou a šikmým výtokovým čelem. Svah násypu a terén na výtoku propustků a prostor mezi komunikací a opěrnou zdí v místě vtokové jímky propustku v km 0,768 bude zpevněn dlažbou z lomového kamene do betonu. Podél stávající zárubní zdi v km 0,705 až 0,754 (v délce podzemního vedení SEK) bude proveden rigol z žulových kostek do lože ze štěrkodrti. Při výstavbě bude provoz na komunikaci III/22125 sveden do jednoho jízdního pruhu a bude kyvadlově řízen světelnou signalizací.

Aktuální informace: Zhotovitel provedl na objektu SO 203 opěrná zeď C kompletní vyvrtání a osazení mikropilot vč. podkladního betonu pro dřík opěrné zdi. Dále bylo provedeno na objektu SO 202 opěrná zeď B kompletní vyvrtání a osazení mikropilot. Zhotovitel v současné době provádí podkladní beton SO 202 opěrná zeď B.

Financování akce zajišťuje Státní fond dopravní infrastrukturyCena realizace (cca) je 33 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, Praha 10.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx             Obrázek1[11].jpg              obrázek_2023-05-30_212014709.png

 

ROZHODNUTÍ