Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > Modernizace mostu ev. č. 221 27-2 Ostrov

Modernizace mostu ev. č. 221 27-2 OstrovDatum konání:
3.5.2024
Datum ukončení:
30.11.2024

Most ev. č. 221 27-2 se nachází v intravilánu obce Ostrov v okrese Karlovy Vary na komunikaci III/221 27 přes potok Bystřice. Mostní objekt je dvoupolový klenbový kamenný most. Nosnou konstrukci tvoří kamenná segmentová klenba. Požadavkem investora je modernizace mostu spočívající v odstranění kompletního torkretového pláště mostu, masivních zídek a přesypávky až na rub klenby. Bude provedena sanace klenby, nová hydroizolace, římsy a vozovkové souvrství. Kamenné zdivo celého mostu bude proinjektováno cementovou maltou. Spodní stavba mostu je z hrubě opracovaných kamenů opatřených torkretovou omítkou, která je v úrovni hladiny podplavená a jednotlivé spáry zdiva jsou částečně vyplavené. Nosná konstrukce je tvořena přesypanou kamennou klenbou. Spodní líc klenby je rovněž opatřen torkretovou omítkou, která je místy poškozená, popraskaná a s lokálně obnaženou výztuží.
Odvodnění mostu je skrz parapetní zeď pomocí chrličů, které jsou zaneseny nečistotami. Koryto vodoteče v mostním otvoru je kamenité / balvanité nezpevněné. Dle dostupných vyjádření správců inženýrských sítí se na mostě i v jeho okolí vyskytuje poměrně velké množství sítí. Bude provedena přeložka vodovodu.

Aktuální informace: Investor stavby protokolárně předal zhotoviteli stavby staveniště ke zhotovení Díla dne 03.05.2024. Zhotovitel zajistil zpracování a vyřízení DIO. DIO bude osazeno dne 17.06.2024 a zhotovitel zahájí stavební práce. Od 17.06. bude částečná uzavírka mostu a od 10.07.2024 bude most zcela vyloučen z provozu.

Financování stavby prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Cena realizace (cca) je 17 800 000 Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: STRABAG Silnice a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5.

 

ROZHODNUTÍ

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx              Obrázek1[12].jpg              strabag.png