Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > II/219 Budování opěrných zdí - Abertamy

II/219 Budování opěrných zdí - AbertamyDatum konání:
13.5.2022
Datum ukončení:
31.5.2023

Stavba je situována na silnici II/219 v extravilánu města Abertamy.
Na násypové straně komunikace II/219 budou vybudovány nové opěrné zdi. SO 01 délka 76,0 metrů a SO 02 délka 126,0 metrů. Funkcí nových železobetonových zdí je stabilizace krajnice a zamezení rozvoji nových poruch komunikace. Založení zdí bude provedeno na mikropilotách. Dříky zdí budou ve spodní části opatřeny ozubem šířky 150 mm, který slouží pro vynesení dodatečného kamenného obkladu. Zdi budou dilatovány po celcích délky 8,0 m. Na koruně zdi bude věnec doplněn železobetonovou římsou. Římsa bude nepřelivná a bude tvořit odrazovou hranu. Na římsu bude dodatečně osazeno svodidlo H1. Odvodnění rubu zdi bude řešeno převodem vody skrz železobetonový dřík zdi pomocí odvodňovacích trubek. Směrové a výškové řešení stávající komunikace nebude měněno.

Aktuální informace: Dne 01.06.2023 proběhla závěrečná kontrolní prohlídka stavby za přítomnosti stavebního úřadu Ostrov a dopravní POLICIE ČR K. Vary. Na základě této prohídky bylo vydáno souhlasné stanovisko k užívání stavby ode dne 01.06.2023.

ROZHODNUTÍ 

Financování akce zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury. Cena realizace je (cca)  13,4 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: CTB a.s., Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx         Obrázek1[12].jpg         ctb.png

 

 ROZHODNUTÍ