Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/210 36 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví

III/210 36 Statické zajištění silnice Boučí - OlovíDatum konání:
24.3.2023
Datum ukončení:
24.6.2023

Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Umístění příkopu, rigolu a propustků respektuje stávající směrové a výškové vedení silniční komunikace. Stabilita stávající opěrné zdi (zemního tělesa silniční komunikace) bude v délce 36,0 m zajištěna pomocí železobetonového dříku a tyčových kotev. Nedílnou součástí statického zajištění opěrné zdi bude zlepšení stávajícího povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace, tj. obnova příkopu, rigolu a propustků v km 1,705 a 1,857. Stavba je rozdělena do třech samostatných stavebních objektů: SO 101 - Komunikace a odvodnění, SO 201 - Opěrná zeď, SO 901 - DIO.

Aktuální informace ke dni 4.5.2023: Provedeno na stavbě: úprava příkopů, drenáže podél svahu, obsyp štěrkodrtí 8-32 mm, filtrační geotextilie, pokládka žlabovek do lože z betonu, výkopy vtokových jímek propustků v km 1,857 a km 1,705, Osazení prefabrikované vtokové jímky propustku v km 1,705, vložení roury DN 250 mm pod silnici v km 1,705 (původní propustek).

Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace (cca) je 2,7 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: AZ SANACE, a.s., Pražská 53/57, 400 01 Ústí nad Labem

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx         Obrázek1[11].jpg         obrázek_2023-05-06_102509338.png