Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/210 36 Statické zajištění silnice Boučí - Oloví

III/210 36 Statické zajištění silnice Boučí - OlovíDatum konání:
24.3.2023
Datum ukončení:
24.6.2023
  1. Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Umístění příkopu, rigolu a propustků respektuje stávající směrové a výškové vedení silniční komunikace. Stabilita stávající opěrné zdi (zemního tělesa silniční komunikace) bude v délce 36,0 m zajištěna pomocí železobetonového dříku a tyčových kotev. Nedílnou součástí statického zajištění opěrné zdi bude zlepšení stávajícího povrchového odvodnění sledovaného úseku silniční komunikace, tj. obnova příkopu, rigolu a propustků v km 1,705 a 1,857. Stavba je rozdělena do třech samostatných stavebních objektů: SO 101 - Komunikace a odvodnění, SO 201 - Opěrná zeď, SO 901 - DIO.

Aktuální informace: Proběhlo dokončení stavby, předání stavby a odstranění nedodělku z přejímky. Závěrečná kontrolní prohlídka pro vydání kolaudačního souhlasu proběhne dne 25.7.2023.

Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace (cca) je 2,7 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: AZ SANACE, a.s., Pražská 53/57, 400 01 Ústí nad Labem

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx         Obrázek1[11].jpg         obrázek_2023-05-06_102509338.png