Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/210 35 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1

III/210 35 Modernizace silnice Vřesová - Tatrovice, úsek č. 1Datum konání:
3.4.2023
Datum ukončení:
31.10.2023

Stručný popis stavby: Hlavním cílem navrhovaných opatření je zajistit ve sledovaném úseku silniční komunikace zlepšení bezpečnosti silničního provozu. Úprava celé komunikace byla rozdělena na 6 úseků. V roce 2018 a 2019 se dokončil úsek č. 2 až 4 a v roce 2020 a 2021 úsek č. 5 a 6. Tato část stavby řeší úsek č. 1., tj. úpravu komunikace SO 101 v délce 680 m a novou opěrnou zeď SO 201 v délce 96 m. Přeložka kabelu sítě O2 - SO 351 byla dokončena v roce 2020. Opěrná zeď je navržena železobetonová na mikropilotách s výškou 1,0 m. Bude provedeno VDZ a SDZ. Dále bude provedeno odfrézování obrusné vrstvy. Provede se odstranění konstrukčních vrstev v místě opěrné zdi (SO 201) a rozšíření. Doplní se konstrukční vrstvy rozšířené části komunikace. Provede se pokládka obrusné vrstvy v celé ploše. Stávající křižovatka na začátku úseku bude upravena. Spojovací větev křižovatky bude zrušena – zatravněna. Přestože je komunikace vedena v obci, jedná se o extravilán. Komunikace bude vedena v kategorii S 6,5/50 s normovým rozšířením v oblouku. V místě stávající zastávky bude zřízen autobusový záliv. Dále bude provedeno odvodnění komunikace.

Aktuálně: Dopravně inženýrské opatření bylo stanoveno jako částečná uzavírka a zvláštní užívání silnice od 2. 5. 2023 do 30. 11. 2023.

INFORMACE

ROZHODNUTÍ