Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > Modernizace mostu ev. č. 198-035 Teplá

Modernizace mostu ev. č. 198-035 TepláDatum konání:
3.5.2023
Datum ukončení:
1.9.2023

Stávající silně poškozený ŽB trámový most bude odstraněn a nahrazen novým železobetonovým rámem. Založení je hlubinné na ŽB pilotách. Rozměry mostu odpovídají původnímu mostu a současným návrhovým požadavkům, dojde ke zvětšení průtočného profilu. Součástí modernizace mostu je položení nové vozovky na mostě i v předpolí mostu. Odvodnění vozovky je zajištěno podélným a příčným sklonem, odvodňovači, skluzy a obrubníkovými vpustěmi. Na římsy s odraznými obrubníky bude osazeno ocelové zábradlí. Před zahájením prací na mostě bude provedena instalace provizorní lávky.
Po dobu výstavby bude zajištěno provizorní převedení toku řeky Teplé v korytu omezeném přesahy štětových stěn výkopu. Koryto bude po ukončení prací vráceno do původního stavu.
Most se nachází v intravilánu města Teplá. Přístup je po silnici II/198, kterou most převádí přes řeku Teplá. Po dobu výstavby bude silnice uzavřena, přístup bude zajištěn provizorní lávkou a objízdnou trasou.

Aktuální informace: Dne 15.09.2023 byla provedena na mostě závěrečná kontrolní prohlídka stavby za účasti stavebního úřadu a dotčených orgánů, téhož dne byl most spuštěn do provozu.

ROZHODNUTÍ

PRODLOUŽENÍ

Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace (cca) je 15,3 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice.

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx         Obrázek1[12].jpg              obrázek_2023-05-06_095105855.png