Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > II/214 Modernizace křižovatky Cheb, Podhrad

II/214 Modernizace křižovatky Cheb, PodhradDatum konání:
9.5.2023
Datum ukončení:
30.4.2024

Modernizace křižovatky v extravilánu na silnici II/214 a silnici III/214 8 v Chebu. Modernizace křižovatky v extravilánu na silnici II/214 a silnici III/214 8 v Chebu. Úpravou křižovatky se zvýší bezpečnost provozu a kapacita křižovatky. Předmětná stavba je definována jako stavba trvalá. Stavba se nachází na jihovýchodním obchvatu města Cheb, na křižovatce silnic II/214 a III/214 8. Silnice II/214 tvoří spojnici mezi hraničním přechodem Svatý Kříž/Waldsassen a dálnicí D6. Jedná se o přestavbu stávající stykové křižovatky se sjezdem do areálu fy. Lagarde Economy s.r.o. na křižovatku okružní. Křižovatka je situována v území nezastavěném, s výstavbou průmyslových areálů a logistických center. Návrhové parametry: Průměr křižovatky: 40 m, šířka okružního pásu - 5,10 m, šířka prstence - 1,50 m, šířka vjezdových větví - 4,50 m (5,00 m), šířka výjezdových větví -  5,00 m, maximální povolená rychlost - 50 km/h (snížena před křižovatkou).

Součástí stavby jsou dle soupisu prací tyto stavební objekty: SO 111 – Okružní křižovatka; SO 112 - Větev OK III/2148 Podhradská; SO 175 – Sjezd na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o. (Provizorní sjezd); SO 176 – Provizorní komunikace na pozemek LAGARDE ECONOMY s.r.o.; SO 182 – DIO.

Objekty ostatních skupin objektů: SO 001 – Demolice objektu na parcele st. 3445, SO 002 - Demolice objektu na parcele st. 3446SO 331 – Přeložka kanalizačního vedení DN 400; SO 332 – Přeložka kanalizační přípojky k parcele st. 2339 a 1576/3;  SO 341 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje (nyní Lagarde); SO 342 - Přeložka vodovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r.o. (nyní Lagarde); SO 343 - Ochrana vodovodu DN 150; SO 421 - Přeložka elektroměrového rozvaděče – REGMONT METAL spol. s r.o. (nyní Lagarde); SO 422 - Přeložka elektroměrového rozvaděče a kabelových rozvodů - LagardeSO 441 - Přeložka veřejného osvětlení; SO 521 – Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu Karlovarského kraje; SO 522 – Přeložka STL plynovodní přípojky k areálu REGMONT METAL spol. s r.o. (nyní Lagarde); SO 861 – Oplocení areálu LAGARDE ECONOMY s.r.o.; SO 862 - Oplocení pozemku 1576/3.

 

Aktuální informace: Stavba byla dokončena. Proběhlo dne 7.5.2024 slavnostní ukončení stavby. V současné době je vydané rozhodnutí o předčasném užívání stavby. Bude zažádáno o kolaudaci stavby.

 

Financování akce bylo zajištěno z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027. Cena realizace (cca) byla 21,59 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: ALGON, a.s., Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5, kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb.

 

EU+MMR Barevné RGB.jpg        http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx        logo algon.jpg