Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > Dopravní terminál Loket

Dopravní terminál LoketDatum konání:
19.9.2022
Datum ukončení:
31.7.2023

Řešené území se nachází v blízkosti historického centra města, těsně před mostem přes řeku Ohři. Územím prochází silnice III. třídy č. 2099 (ul. Sokolovská), která tvoří stykovou křižovatku s místní komunikací (T. G. Masaryka). Podél silnice (ul. Sokolovská) se v západní části nachází parkoviště pro autobusy, v severovýchodní části čerpací stanice pohonných hmot, a jihovýchodní části zastávky pro meziměstskou dopravu s přístřešky.

Stávající silnice III/2099 je v rámci stavby směrově posunuta směrem od ČS PHM a mostu přes řeku Ohři. Díky tomuto vzniká mezi novou silnicí a mostem prostranství pro vybudování dopravního terminálu, parkoviště a menšího terminálu. Nově navržená přeložka místní komunikace T. G. Masaryka navazuje na stávající komunikaci, která končí za mostem přes řeku Ohři. Vzhledem k blízkosti historického centra města Loket jsou na stavbě použity zejména přírodní materiály.

Popis stavby: SO 101 Přeložka silnice III/2099: Přeložená komunikace délky 200 m je navržena jako dvoupruhová obousměrná. Těleso komunikace bude tvořeno štěrkovými a asfaltobetonovými podkladními vrstvami, ložní a obrusná vrstva vozovku je asfaltobetonová. Základní šířka jízdního pruhu je 2,75 metrů, ve směrovém oblouku je komunikace rozšířena. Po obou stranách k jízdním pruhů přiléhá vodící proužek o šířce 0,25 metrů. Na levé straně ve směru staničení je vedle vodícího proužku navržen pruh odvodňovací šířky 0,50 metrů s uličními vpusťmi.

Aktuální informace: Na přeložce silnice III. třídy č. 2099, jejímž investorem je KSÚS KK, jsou dokončeny sanace pláně ze štěrkodrti ŠDb, realizuje se první podkladní vrstva ze štěrdodrti ŠDa a silniční žulové obruby.

Financování akce je zajištěno z účelově vyhrazených finančních prostředků Karlovarského kraje. Cena realizace (cca) je 59 mil. Kč vč. DPH., z toho částka z rozpočtu KSÚS KK 7,2 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby je „Společnost Dopravní terminál Loket“, sestávající ze dvou společníků: EUROVIA CS, a.s. a STASKO plus, spol. s r.o.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx