Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > Modernizace mostu ev.č. 220 9-3 Nové Hamry

Modernizace mostu ev.č. 220 9-3 Nové HamryDatum konání:
1.6.2023
Datum ukončení:
31.10.2023

Jedná se o veřejnou zakázku, která je situována v extravilánu obce Nové Hamry v okrese Karlovy Vary ve staničení km 1,841. Předmětem je modernizace stávajícího mostu převádějící komunikaci III/220 9 přes Bílý potok. V rámci modernizace bude provedena kompletní demolice mostu, který bude nahrazen novým. Opěry a křídla nového mostu budou plošně založeny. Nosnou konstrukci tvoří jednopolový polorámový železobetonový monolitický most s kolmým rozpětím pole 5,9 m (šikmé 6,2 m). Tloušťka nosné konstrukce v ose mostu je 450 mm. Na desku nosné konstrukce navazují na obou stranách čelní zdi šířky 750 mm a výšky 1,269 m. Celková délka nosné konstrukce je 6,8 m. Nová vozovka je navržena v souladu s TP 170. Římsy mostu budou po obou stranách monolitické železobetonové. Mostní vybavení mostu bude pozinkované. Zábradelní svodidlo bude osazeno na obou římsách, úroveň zadržení H2 s horním ocelovým madlem výšky 1,1m. Líc dříku opěr a křídel je opatřen kamenným obkladem min. tl. 120 mm. Nová komunikace na mostě bude opatřena novým vodorovným dopravním značením v plastu. Stavba bude po celou dobu výstavby plně uzavřena a bude provedena provizorní objízdná trasa dle SO 151.

Aktuální informace: Stavba byla 01.06.2023 předána zhotoviteli a 05.06.2023 byla provedena uzavírka komunikace u mostu ev.č. 220 9-3. Zhotovitel v následných dnech zahájí práce na odstranění stromů a montáži provizorní lávky.

Financování stavby zajišťuje Státní fond infrastruktury. Cena realizace (cca) je 8,7 mil. Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx             Obrázek1[11].jpg             strabag.png