Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > III/221 27 Statické zajištění silnice Velichov

III/221 27 Statické zajištění silnice VelichovDatum konání:
15.3.2024
Datum ukončení:
31.10.2024

Jedná se o statické zajištění stávající opěrné zdi při silnici III/221 27 ve Velichově. Stávající opěrná zeď tvoří statický prvek zajištění silnice III/221 27 a také oplocení zámku Velichov. V nedávné době došlo ke zřícení částí zdi na několika místech a usmýknutí části silničního tělesa. Zeď se nachází v havarijním stavu. Společně s výstavbou nové zdi bude provedeno nové řešení odvodnění a výměna krytu přilehlé části silnice. ZÚ se nachází v km 7,816 na stávající pracovní spáře, úsek končí v km 8,075 před mostem ev. č. 22127-011. Délka řešeného úseku je 259 m. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce a statické zajištění opěrné zdi a obnova krytu vozovky.
Výstavba bude probíhat za uzavírky části komunikace nebo přilehlého jízdního pruhu pomocí světelného signalizačního zařízení. Při kompletní uzavírce silnice III/221 27 bude umožněn vjezd MHD a IZS.

Aktuální informace: Investor stavby protokolárně předá zhotoviteli stavby staveniště ke zhotovení Díla ke dni 15.03.2024. Zhotovitel následně zajistí zpracování DIO vč. jeho osazení a vyřídí další potřebná ohlášení. Dále zhotovitel provede do 31.03.2024 kácení dřevin, které jsou v kolizi se stavbou.

Financování stavby prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury. Cena realizace (cca) je 11 000 000 Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: Algon, a.s., Joštova 1, 350 02 Cheb.

 

ROZHODNUTÍ

PŘÍLOHA

VYHLÁŠKA MěÚ OSTROV

PŘÍLOHA

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx            Obrázek1[12].jpg              logo algon.jpg