Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > II/207 Modernizace silnice Toužim-Smilov

II/207 Modernizace silnice Toužim-SmilovDatum konání:
28.8.2023
Datum ukončení:
31.12.2024

Předmětem stavby je modernizace silnice II/207 v úseku Radyně – Smilov. Součástí akce jsou i úseky silnice II/207 v obci Radyně a v obci Smilov. Projektová dokumentace řeší modernizaci nové komunikace s novými autobusovými zálivy v obci Radyně, zde bude provedeno nové odvodnění, které je svedeno do nové dešťové kanalizace, která bude v celém úseku stavby. Dále bude upraven stávající propustek DN 600 a jako vtokový objekt bude sloužit nová horská vpust. V úseku Radyně - Smilov je navržena nová gabionová opěrná zeď, která rozšíří komunikaci. Dno příkopu bude vyztuženo betonovou tvárnicí nebo dlažbou z lomového kamene. Odvodnění pláně je příčným sklonem svedeno do nových drenáží a bude provedena rekonstrukce čtyř stávajících propustků. Zde bude zároveň vybudován i jeden nový propustek DN 600 s horskou vpustí. V tomto úseku též bude osazeno nové svodidlo úrovně zadržení H1. Stavební práce budou probíhat ve spolupráci s městem Toužim. Veškeré stavební práce budou mít stejného zhotovitele stavby.

Aktuální informace: Provádějí se tyto stavební práce: SO 303 A a SO 304 děštová kanalizace, které jsou již dokončeny, dále zhotovitel provádí práce na SO 104 Radyně - Smilov a SO 105 Smilov, kde probíhají výkopové práce svahu a zpevnění svahu ocelovou sítí, dále sanace krajnic a osazení drenáží. Na úseku stavby SO 105 Smilov se provádí sanace krajů, osazení drenáží a pokládka obrub.

Financování stavby Integrovaný regionální operační program 2021-2027, registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22_021/0002757. Cena realizace (cca) je 81 920 949,65 Kč vč. DPH.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice.

ROZHODNUTÍ

SITUACE A OBJÍZDNÁ TRASA

 

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx              EU+MMR Barevné RGB.jpg                roadfin.png