Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Přehled projektů > Probíhající akce > Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - Loket

Modernizace mostu ev. č. 209-011a Nové Sedlo - LoketDatum konání:
2.4.2024
Datum ukončení:
2.10.2024

Jedná se o přemostění čtyřproudové komunikace dálnice D6. Stávající most je již nevyhovující a bude zbourán. Nový most bude trámový předpjatý. Konstrukce se skládá z opěr a pilířů založených hlubině a spřažené mostovky. Z prostorového důvodu a z důvodu odolnosti proti nárazu je pilíř řešen jako stěnový z monolitického železobetonu. Opěry jsou masivní, též železobetonové. Skládají se z dříku, křídel, závěrné zídky a ložiskových bločků. Nosná konstrukce je tvořena z předpjatých železobetonových nosníků, železobetonové spřahující desky a příčníky v místě pilíře a opěr. Ložiska budou hrncová a mostní závěr bude řešen povrchově s celkovým posunem do 80 mm. Římsy jsou železobetonové monolitické s odrazným obrubníkem. Jedna strana římsy je pochozí, s šířkou 2,3 m. Nová navrhovaná vozovka na mostě je navržena jako třívrstvá v celkové tloušťce 135 mm a v místě předpolí je tloušťka 610 mm. Zábradlí s výplní bude osazeno v místě chodníku, s výškou 1,1 m. Na gabionové zídce bude osazeno lanové zábradlí. Na mostě budou osazena svodidla v úrovni zadržení H2. Mezi chodníkem a vozovkou bude osazeno nízké svodidlo ukončené dlouhým náběhem. Pod mostem bude pilíř ochráněn samostatnými betonovými svodidly o výšce 1,2 m. Odvodnění bude řešeno podélným a příčným sklonem mostu. Povrchová voda na předpolí mostu bude svedena do uličních vpustí. Terén pod a kolem mostu bude zpevněn lomovým kamenem loženým do betonu.

Aktuální informace: V této fázi stavebních prací zhotovitel dokončil veškeré bourací práce, výkopové práce a bylo vyvrtáno 36 hlubinných pilot. Následně byly provedeny železobetonové základy stavby. Nyní se bude pracovat na vázání výztuže a betonáži obou opěr a středového pilíře mostu.

Financování stavby probíhá ve spolupráci s Integrovaným regionální operačním programem 2021-2027. Cena realizace (cca) je 54,99 mil. Kč vč. DPHZ toho jsou vlastní náklady KSÚS KK p. o.: cca 8,25 mil. Kč, předpokládaný příspěvek EU ve výši cca 46,75 mil. Kč.

Zhotovitel stavby byl vybrán podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.: Stavební firma HOBST a.s., Soběšínská 2702, Újezd nad Lesy, 190 16 Praha 9.

http://www.kr-karlovarsky.cz/Stranky/Default.aspx            EU+MMR Barevné RGB.jpg             logo hobst.png